Verslag: Project MER

Vanaf juni 2021 vindt een participatietraject plaats voor de project-MER rond de aanleg van dynamische spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Hasselt. Hier vind je de volledige verslaggeving:

- video’s van het informatie-gedeelte van de info- en luistermomenten
- de presentatie van de info- en luistermomenten
- de verslagen van zowel de bevraging als de info- en luistersessies.

Ga naar verslagen
- Participatieronde 20 september 2022
- Participatieronde 22 juni 2021

Projectpagina Agentschap Wegen en Verkeer
Meer informatie over het project vind je hier

Participatieronde 20 september 2022

Video's Info- en Luistersessies

Presentaties

Participatieronde 22 juni 2021

Video's Info- en Luistersessies

Presentaties